TIÊU CHUẨN ASTM F2458

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM F2458

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2005, ngày 1 tháng 3 năm 2005

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  5
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM F2458, Phiên bản 2005, ngày 1 tháng 3 năm 2005 – Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho độ bền của vết thương của chất kết dính mô và chất bịt kín

Phương pháp thử nghiệm này bao gồm một phương tiện để so sánh độ bền đóng vết thương của chất kết dính mô được sử dụng để giúp đảm bảo vị trí của mô mềm. Với sự lựa chọn thích hợp của chất nền, nó cũng có thể được sử dụng cho mục đích kiểm tra chất lượng trong sản xuất các thiết bị y tế được sử dụng làm chất kết dính mô.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM F2458, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese