TIÊU CHUẨN ASTM F2174

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM F2174

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2002, ngày 10 tháng 3 năm 2002

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM F2174, Phiên bản 2002, ngày 10 tháng 3 năm 2002 – Thực hành tiêu chuẩn để xác minh phản ứng của cảm biến phát xạ âm thanh

Phương pháp này được sử dụng để kiểm tra định kỳ độ nhạy của cảm biến phát xạ âm (AE). Nó nhằm cung cấp một cách đáng tin cậy, được chỉ định chính xác để so sánh một bộ cảm biến hoặc cho biết liệu độ nhạy của từng cảm biến có bị suy giảm trong thời gian sử dụng hay cả hai.

Quy trình trong thực tế này không phải là “hiệu chuẩn” và không cung cấp thông tin đáp ứng tần số.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị cho trong ngoặc là chỉ thông tin.

Quy trình này không nhằm mục đích khuyến nghị nhà sản xuất cảm biến này hơn nhà sản xuất cảm biến khác cũng như không ngụ ý rằng một loại cảm biến sẽ phản ứng khác với loại cảm biến khác khi sử dụng quy trình này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM F2174, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese