TIÊU CHUẨN ASTM F1875

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM F1875

astm logo - TIÊU CHUẨN ASTM F1875

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1998, ngày 10 tháng 4 năm 1998

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  6
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM F1875, Phiên bản 1998, ngày 10 tháng 4 năm 1998 – Thực hành tiêu chuẩn để kiểm tra độ ăn mòn đáng tiếc của các giao diện cấy ghép mô-đun: Giao diện đầu-lỗ và hình nón hông đùi

Thực hành này mô tả các phương pháp thử nghiệm, phân tích và mô tả đặc tính để đánh giá độ ổn định cơ học của giao diện hình nón và lỗ khoan của mặt tiếp giáp đầu và thân của mô-đun cấy ghép hông chịu tải theo chu kỳ bằng các phép đo độ ăn mòn (1-5).2 Hai phương pháp thử được mô tả như sau:

Phương pháp I-Mục đích chính của phương pháp này là cung cấp một bộ hướng dẫn thống nhất cho thử nghiệm dài hạn để xác định mức độ thiệt hại bằng cách đo quá trình tạo ra các sản phẩm ăn mòn và các mảnh vụn do ăn mòn va chạm và ăn mòn. Thiệt hại cũng được đánh giá bằng cách mô tả các hư hỏng đối với bề mặt lỗ khoan và hình nón (4, 5).

Phương pháp II-Phương pháp này cung cấp cho việc đánh giá điện hóa ngắn hạn về sự ăn mòn đáng tiếc của giao diện mô-đun. Mục đích của phương pháp này không phải là tạo ra thiệt hại cũng như các mảnh vụn mà là cung cấp một phương pháp nhanh chóng để đánh giá định tính các thay đổi thiết kế không bao gồm các thay đổi về vật liệu (1-4).

Thực hành này không đưa ra phán đoán hoặc dự đoán về
in-vivo hiệu suất cấy ghép, nhưng thay vào đó, cung cấp một bộ hướng dẫn thống nhất để đánh giá sự khác biệt tương đối về hiệu suất giữa các thiết kế, cấu trúc hoặc vật liệu cấy ghép khác nhau với hiệu suất được xác định trong bối cảnh lượng ăn mòn khó chịu và khó chịu. Ngoài ra, thực hành này nên cho phép so sánh trực tiếp dữ liệu ăn mòn giữa các nhóm nghiên cứu độc lập, và do đó cung cấp cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về hiệu suất của mô-đun cấy ghép.

Thực hành này cung cấp cho thử nghiệm so sánh đối với đầu và thân xương đùi được sản xuất và để thử nghiệm mẫu loại phiếu trong đó phần côn đực của phần tiếp giáp mô-đun không bao gồm toàn bộ phần cấy ghép hông, với phần côn của phiếu giống hệt nhau về thiết kế, chế tạo và vật liệu làm côn của phần cấy ghép hông cuối cùng (4,5).

Phương pháp I của phương pháp này cho phép đánh giá đồng thời độ bền mỏi của thân xương đùi (phù hợp với Thực hành F1440) và độ ổn định cơ học và các mảnh vụn được tạo ra bởi sự ăn mòn lăn tăn và va chạm của giao diện mô-đun.

Các khái niệm và phương pháp luận chung được mô tả trong thực hành này có thể được áp dụng cho việc nghiên cứu các giao diện mô-đun khác trong tổng số phục hình khớp.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, hoạt động và thiết bị nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

2 Các số mặt đậm trong ngoặc đơn đề cập đến danh sách các tài liệu viện dẫn ở cuối tiêu chuẩn này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM F1875, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ASTM F1875

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese