TIÊU CHUẨN ASTM F1559

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM F1559

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1994, ngày 15 tháng 10 năm 1994

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  2
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM F1559, Phiên bản 1994, ngày 15 tháng 10 năm 1994 – Hướng dẫn Tiêu chuẩn về Đặc điểm cho (các) Cổ áo cố định Cột sống Cổ (CSIC)

Hướng dẫn này thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu cho các thiết bị, được chỉ định ở đây là (các) vòng cổ cố định cột sống cổ (CSIC), thường được gọi là vòng cổ. CSIC được sử dụng như thiết bị ban đầu để cố định cột sống cổ của bệnh nhân bởi nhân viên y tế khẩn cấp.

Hướng dẫn này không xác định các mức độ giới hạn chuyển động cụ thể đạt được khi đặt CSIC trên bệnh nhân. Các yêu cầu dứt khoát đối với việc cố định cột sống và đặc biệt là mức độ giới hạn liên quan đến việc sử dụng CSIC, chưa được thiết lập trong các tài liệu y tế.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM F1559, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese