TIÊU CHUẨN ASTM F1524

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM F1524

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1995, ngày 15 tháng 5 năm 1995

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM F1524, Phiên bản 1995, ngày 15 tháng 5 năm 1995 – Hướng dẫn Tiêu chuẩn về Sử dụng Quy trình Ôxy hóa Nâng cao để Giảm thiểu Sự cố tràn hóa chất

Hướng dẫn này bao gồm các cân nhắc đối với các quá trình oxy hóa nâng cao (AOP) trong việc giảm thiểu các chất hóa học và hydrocacbon rơi vãi hòa tan vào nước ngầm và bề mặt.

Hướng dẫn này đề cập đến việc áp dụng quá trình oxy hóa nâng cao một mình hoặc kết hợp với các công nghệ khác.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng hoạt động đó diễn ra dưới sự kiểm soát và chỉ đạo của người có trình độ với đầy đủ kiến ​​thức về bất kỳ giao thức an toàn và sức khỏe tiềm năng nào.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM F1524, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese