TIÊU CHUẨN ASTM F1094

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM F1094

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 87, năm 1992

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  5
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM F1094, Phiên bản thứ 87, năm 1992 – Các phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để giám sát vi sinh vật nước được sử dụng để xử lý thiết bị điện tử và vi điện tử bằng van lấy mẫu vòi áp lực trực tiếp và bằng phương pháp túi nhựa sơ bộ

Các phương pháp thử nghiệm này bao gồm việc lấy mẫu và phân tích nước có độ tinh khiết cao từ hệ thống lọc nước và hệ thống truyền dẫn nước bằng vòi lấy mẫu trực tiếp và lọc mẫu được thu thập trong túi. Các phương pháp kiểm tra này bao gồm cả việc lấy mẫu các dòng nước và phân tích vi sinh tiếp theo của mẫu bằng kỹ thuật nuôi cấy. Các vi sinh vật được thu hồi từ các mẫu nước và đếm trên các bộ lọc bao gồm cả vi khuẩn hiếu khí và vi khuẩn kỵ khí dễ nuôi.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM F1094, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese