TIÊU CHUẨN ASTM E991 + REDLINE

  1. Trang chủ
  2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
  3. TIÊU CHUẨN ASTM E991 + REDLINE

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

  • Bản sửa đổi:

    Phiên bản 2016, ngày 1 tháng 11 năm 2016

  • Ngày xuất bản:
    Ngày 1 tháng 11 năm 2016

  • Trạng thái:
    Hoạt động, Hiện tại nhất
  • Ngôn ngữ tài liệu:

  • Xuất bản bởi:

    ASTM quốc tế (ASTM)

  • Đếm trang:
    0
  • ANSI được phê duyệt:

    Không

  • DoD được thông qua:

    Không

ASTM E991 + REDLINE, Phiên bản 2016, ngày 1 tháng 11 năm 2016 – THỰC HÀNH TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐO MÀU CỦA CÁC KÍCH THƯỚC SÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỘT CHIỀU – BAO GỒM TIÊU CHUẨN + REDLINE (PDF)

Hiện không có bản tóm tắt nào cho tài liệu này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM E991 + REDLINE, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese