TIÊU CHUẨN ASTM E708

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM E708

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1979, 1979

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  2
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM E708, Phiên bản 1979, 1979 – Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho thủy tinh thải làm nguyên liệu thô để sản xuất hộp đựng thủy tinh

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm thủy tinh dạng hạt (vật liệu dạng hạt, được thu hồi từ chất thải được đưa đi xử lý, nhỏ hơn 6 mm nhằm mục đích tái sử dụng làm nguyên liệu thô trong sản xuất đồ chứa thủy tinh.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

ngoại lệ-Các giá trị cho trong ngoặc là chỉ thông tin.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM E708, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese