TIÊU CHUẨN ASTM E2661/E2661M

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM E2661/E2661M

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 6 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 11 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  19
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM E2661 / E2661M, Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 6 năm 2020 – Thực hành tiêu chuẩn để kiểm tra sự phát thải âm thanh của các cấu trúc tổng hợp dạng tấm và tấm phẳng được sử dụng trong các ứng dụng hàng không vũ trụ

Thực hành này bao gồm việc kiểm tra hoặc giám sát phát xạ âm (AE) của các cấu trúc tổng hợp dạng tấm và bảng được làm hoàn toàn bằng vật liệu tổng hợp sợi / polyme.

Kiểm tra AE phát hiện các nguồn phát xạ và xác định vị trí (các) vùng trong cấu trúc tổng hợp nơi bắt nguồn phát xạ. Khi có các tiêu chí dựa trên AE được phát triển thích hợp cho hạng mục tổng hợp, dữ liệu AE có thể được sử dụng để kiểm tra không phá hủy (NDE), mô tả đặc tính của kiểm tra bằng chứng, lập tài liệu kiểm soát chất lượng hoặc cho các quyết định liên quan đến kết thúc kiểm tra kết cấu trước khi hoàn thành của một bài kiểm tra theo kế hoạch. Các phương pháp NDE khác có thể được sử dụng để cung cấp thêm thông tin về các khu vực thiệt hại được xác định. Để biết thêm thông tin, xem X1.1 trong Phụ lục X1.

Phương pháp này có thể được áp dụng cho các tấm composite hàng không vũ trụ và các phần tử dạng tấm như một phần của quá trình kiểm tra đầu vào, trong quá trình sản xuất, sau khi lắp ráp, liên tục (trong quá trình theo dõi sức khỏe kết cấu) và theo các khoảng thời gian định kỳ trong suốt tuổi thọ của kết cấu.

Thực hành này dành cho các định hướng sợi bao gồm các tấm đan chéo, các tấm ép lớp góc hoặc các loại vải dệt thoi hai chiều. Thực hành này cũng áp dụng cho cốt thép 3-D (ví dụ, được khâu, được ghim z) khi hàm lượng sợi ở hướng thứ ba nhỏ hơn 5% (dựa trên toàn bộ hỗn hợp).

Thực hành này hướng đến vật liệu composite thường chứa mô đun cao liên tục lớn hơn 20 GPa [3 Msi] sợi.

Các đơn vị—Các giá trị được nêu trong đơn vị SI hoặc đơn vị inchpound được coi là tiêu chuẩn riêng biệt. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống không nhất thiết phải là tương đương chính xác; do đó, để đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn, mỗi hệ thống sẽ được sử dụng độc lập với hệ thống kia và các giá trị từ hai hệ thống sẽ không được kết hợp với nhau.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

* Phần Tóm tắt các Thay đổi xuất hiện ở cuối tiêu chuẩn này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM E2661/E2661M, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese