TIÊU CHUẨN ASTM E2407

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM E2407

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2004, ngày 1 tháng 10 năm 2004

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  3
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM E2407, Phiên bản 2004, ngày 1 tháng 10 năm 2004 – Phương pháp thử tiêu chuẩn về hiệu quả của chất khử bọt

Phương pháp thử này mô tả phương pháp định tính để đánh giá chất khử bọt dạng lỏng được sử dụng để kiểm soát bọt không mong muốn trong dung dịch chất hoạt động bề mặt loãng, dạng nước. Phương pháp thử nghiệm trong phòng thí nghiệm này có thể được áp dụng cho các hệ thống nước có chứa các thành phần bổ sung, chẳng hạn như hóa chất nông nghiệp. Phương pháp này được mô tả bằng cách sử dụng đơn vị SI

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Phương pháp tiêu chuẩn này không nhằm giải quyết tất cả các vấn đề an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM E2407, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese