TIÊU CHUẨN ASTM E2045

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM E2045

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 10 năm 1999

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  9
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM E2045, Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 10 năm 1999 – Thực hành tiêu chuẩn để quan sát lâm sàng chi tiết động vật thử nghiệm

Thực hành này mô tả các thuật ngữ được sử dụng trong việc quan sát và ghi lại các dấu hiệu lâm sàng trên da, đường tiêu hóa, hô hấp, sinh sản, thần kinh cơ, mắt và nói chung của động vật đang được thử nghiệm độc chất. Thực hành này cũng hỗ trợ việc quan sát và đánh giá đúng các động vật thí nghiệm về các dấu hiệu bệnh tật hoặc tác dụng phụ của việc sử dụng hợp chất.

Thực hành này bao gồm các mã và mô tả cho nhiều dấu hiệu lâm sàng, vị trí giải phẫu và các tiêu chuẩn mô tả khác, và một kỹ thuật để đánh giá mức độ hoặc mức độ nghiêm trọng của các dấu hiệu lâm sàng.

Thực hành này giả định rằng người đọc có hiểu biết về độc chất học động vật và các lĩnh vực thích hợp liên quan và được đào tạo để thực hiện các quan sát lâm sàng.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM E2045, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese