TIÊU CHUẨN ASTM E1525

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM E1525

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2002, tháng 2 năm 2002

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  25
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM E1525, Phiên bản 2002, tháng 2 năm 2002 – Hướng dẫn tiêu chuẩn để thiết kế các thử nghiệm sinh học với trầm tích

Khi sự ô nhiễm của các hệ sinh thái nước ngọt và nước mặn tiếp tục được giảm bớt thông qua việc thực hiện các quy định quản lý cả việc xả thải tại nguồn và không phải điểm, ngày càng có nhiều sự chú trọng và lo ngại về các yếu tố đầu vào lịch sử và ảnh hưởng của chúng đối với chất lượng nước và trầm tích. Nhiều vị trí trong khu vực đô thị có biểu hiện ô nhiễm trầm tích đáng kể, gây ra mối đe dọa liên tục và lâu dài đối với tình trạng chức năng của các cộng đồng sinh vật đáy và các loài khác sinh sống ở các khu vực này (1).2 Các quần xã sinh vật đáy là một thành phần quan trọng của nhiều hệ sinh thái và sự thay đổi của các quần xã này có thể ảnh hưởng đến các loài cột nước và không sinh vật.

Các thử nghiệm sinh học với trầm tích là một phương tiện hiệu quả để đánh giá ô nhiễm trầm tích vì chúng cung cấp thông tin bổ sung cho các đặc điểm hóa học và khảo sát sinh thái (2). Các thử nghiệm độc tính trầm tích cấp tính có thể được sử dụng làm công cụ sàng lọc trong giai đoạn đầu của hệ thống phân cấp đánh giá mà cuối cùng có thể bao gồm các phép đo hóa học hoặc tích lũy sinh học và các thử nghiệm độc tính mãn tính. Thử nghiệm trầm tích đã được áp dụng trong cả môi trường nước mặn và nước ngọt (2-6). Kiểm tra trầm tích đã được sử dụng để cấp phép vật liệu nạo vét, xếp hạng địa điểm để khắc phục, nghiên cứu phục hồi sau các hành động quản lý và theo dõi xu hướng. Một ứng dụng đặc biệt quan trọng là thiết lập các tác động cụ thể gây ô nhiễm và các quá trình kiểm soát khả dụng sinh học của ô nhiễm (7).

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị cho trong ngoặc là chỉ thông tin.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Để biết các tuyên bố về nguy cơ cụ thể, hãy xem Phần 7.

2 Các số in đậm trong ngoặc đơn là danh sách các tài liệu viện dẫn ở cuối tiêu chuẩn này.

* Phần Tóm tắt các Thay đổi xuất hiện ở cuối tiêu chuẩn này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM E1525, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese