TIÊU CHUẨN ASTM E1253

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM E1253

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2013, ngày 1 tháng 1 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 1 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM E1253, Phiên bản 2013, ngày 1 tháng 1 năm 2013 – Hướng dẫn tiêu chuẩn về tái tạo các mẫu vật có kích thước Charpy đã được chiếu xạ

Hướng dẫn này bao gồm các quy trình hoàn nguyên thép bình chịu áp lực ferit được sử dụng trong các ứng dụng của nhà máy điện hạt nhân, mẫu thử Charpy loại A (Phương pháp thử E23) và mẫu thử có kích thước Charpy thích hợp để thử nghiệm uốn ba điểm theo Phương pháp thử E1921 hoặc E1820. Vật liệu từ các chương trình chiếu xạ (chủ yếu là các mẫu bị hỏng) được hoàn nguyên bằng cách hàn các mấu cuối của vật liệu tương tự lên các phần mẫu đã được gia công lại mà không bị ảnh hưởng bởi thử nghiệm ban đầu. Các hướng dẫn được đưa ra để lựa chọn các nửa mẫu phù hợp và vật liệu làm mấu cuối, để kiểm soát kích thước và để tránh vùng khía quá nóng. Tổng quan toàn diện về các phương pháp hoàn nguyên có thể được tìm thấy trong Tham khảo (1).2

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị cho trong ngoặc là chỉ thông tin.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

2 Các số in đậm trong ngoặc đơn là danh sách các tài liệu viện dẫn ở cuối tiêu chuẩn này.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM E1253, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese