TIÊU CHUẨN ASTM E11

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM E11

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 4 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 4 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  12
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Đúng

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM E11, Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 4 năm 2020 – Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho vải thử nghiệm dây dệt và sàng thử nghiệm

Tài liệu này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với; vải sàng thử nghiệm bằng dây dệt (vải rây) được sử dụng trong sàng thử nghiệm, cấu tạo của sàng thử nghiệm, kích thước khung sàng thử nghiệm tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn, và quy trình thử nghiệm được sử dụng để kiểm tra vải sàng và các sàng thử nghiệm. Thông số kỹ thuật này áp dụng cho các sàng thử nghiệm được sản xuất bằng vải sàng có kích thước lỗ danh nghĩa nằm trong khoảng từ 125 milimét (mm) đến 20 micromet (μm).

Thông tin tham khảo bổ sung có thể được tìm thấy trong Thông số kỹ thuật E161, E323, E2016 và trong Phương pháp thử C430 và E2427.

Các giá trị nêu trong đơn vị SI phải được coi là tiêu chuẩn đối với kích thước của các lỗ của vải sàng và đường kính dây được sử dụng trong vải sàng. Các giá trị được nêu theo đơn vị inch-pound phải được coi là tiêu chuẩn đối với khung, chảo và nắp sàng.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

* Phần Tóm tắt các Thay đổi xuất hiện ở cuối tiêu chuẩn này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM E11, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese