TIÊU CHUẨN ASTM D7348

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D7348

astm logo - TIÊU CHUẨN ASTM D7348

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2013, ngày 1 tháng 9 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 9 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  7
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D7348, Phiên bản 2013, ngày 1 tháng 9 năm 2013 – Phương pháp thử tiêu chuẩn đối với tổn thất khi bốc cháy (LOI) của chất thải rắn cháy

Các phương pháp thử này bao gồm việc xác định sự mất khối lượng từ cặn cháy rắn khi nung trong không khí hoặc khí ôxy đến nhiệt độ quy định. Sự mất khối lượng có thể do mất hơi ẩm, cacbon, lưu huỳnh, v.v. do sự phân hủy hoặc đốt cháy của cặn.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D7348, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ASTM D7348

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese