TIÊU CHUẨN ASTM D6978

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6978

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2005, ngày 1 tháng 4 năm 2005

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  3
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D6978, Phiên bản 2005, ngày 1 tháng 4 năm 2005 – Thực hành tiêu chuẩn để đánh giá khả năng chống thấm của găng tay y tế với thuốc hóa trị liệu

Thực hành này bao gồm một quy trình đánh giá khả năng chống thấm của vật liệu găng tay y tế đối với sự thẩm thấu của các loại thuốc hóa trị ung thư tiềm ẩn nguy cơ trong điều kiện tiếp xúc liên tục. Đánh giá được thực hiện dựa trên sự thẩm thấu (đột phá) của chín loại thuốc hóa trị liệu qua vật liệu găng tay trong một khoảng thời gian nhất định.

Cần nhấn mạnh rằng các điều kiện được sử dụng trong đánh giá này nhằm gần đúng với tình trạng xấu nhất đối với các ứng dụng lâm sàng. Dữ liệu nên được hạn chế sử dụng trên cơ sở tương đối khi so sánh các vật liệu làm găng tay.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6978, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese