TIÊU CHUẨN ASTM D6922

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6922

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2013, ngày 1 tháng 5 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D6922, Phiên bản 2013, ngày 1 tháng 5 năm 2013 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để xác định tính đồng nhất và tính hỗn hợp trong dầu động cơ ô tô

Phương pháp thử này bao gồm việc xác định xem dầu động cơ ô tô có đồng nhất và sẽ vẫn như vậy hay không, và nếu dầu đó có thể trộn lẫn với một số loại dầu đối chứng tiêu chuẩn nhất định sau khi tuân theo chu kỳ thay đổi nhiệt độ quy định. Phương pháp thử nghiệm này rất giống với thử nghiệm tính đồng nhất và độ trộn lẫn được mô tả trong FED – STD – 791 / 3470.1.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

CẢNH BÁO—Thủy ngân đã được nhiều cơ quan quản lý chỉ định là một chất độc hại có thể gây ra các vấn đề y tế nghiêm trọng. Thủy ngân, hoặc hơi của nó, đã được chứng minh là nguy hiểm cho sức khỏe và ăn mòn vật liệu. Sử dụng Thận trọng khi xử lý thủy ngân và các sản phẩm có chứa thủy ngân. Xem Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) của sản phẩm hiện hành để biết thêm thông tin. Có khả năng là việc bán thủy ngân hoặc các sản phẩm có chứa thủy ngân, hoặc cả hai, đều bị cấm theo luật địa phương hoặc quốc gia. Người dùng phải xác định tính hợp pháp của việc bán hàng tại địa điểm của họ.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6922, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese