TIÊU CHUẨN ASTM D6781

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6781

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2002, ngày 10 tháng 10 năm 2002

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  3
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D6781, Phiên bản 2002, ngày 10 tháng 10 năm 2002 – Hướng dẫn tiêu chuẩn về tái hoạt hóa carbon

Bộ hướng dẫn này được cung cấp cho người sử dụng than hoạt tính để hiểu rõ hơn về quá trình kích hoạt lại và một số vấn đề liên quan đến việc gửi carbon ra khỏi cơ sở hoặc cho bên thứ ba để kích hoạt lại bằng nhiệt. Nó không nhằm mục đích phục vụ như một quy trình hoạt động cho những công ty hoặc cá nhân thực sự vận hành các cơ sở kích hoạt lại. Điều này đúng bởi vì mỗi cơ sở tái kích hoạt là duy nhất, sử dụng các loại lò khác nhau, sử dụng các yêu cầu vận hành và hiệu suất khác nhau và chạy cácbon hoạt tính đã qua sử dụng hoặc trong các bể tổng hợp (kết hợp các nhà cung cấp carbon khác nhau) hoặc trong các lô riêng biệt tùy chỉnh. Ngoài ra, thông tin độc quyền cho mỗi cơ sở liên quan đến thiết bị cụ thể được sử dụng không thể được đề cập trong một bộ hướng dẫn chung.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến bất kỳ mối quan tâm nào về quy định môi trường liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp để kích hoạt lại trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các yêu cầu quy định trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6781, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese