TIÊU CHUẨN ASTM D6764

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6764

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2002, ngày 10 tháng 3 năm 2002

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  16
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D6764, Phiên bản 2002, ngày 10 tháng 3 năm 2002 – Hướng dẫn tiêu chuẩn để thu thập nhiệt độ nước, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện cụ thể và dữ liệu pH từ các kênh mở

Hướng dẫn này mô tả các quy trình để thu thập các phương tiện mặt cắt ngang về nhiệt độ, oxy hòa tan (DO), độ dẫn điện cụ thể (SC) và độ pH của nước chảy trong các kênh hở.

Hướng dẫn này cung cấp các hướng dẫn chuẩn bị và hiệu chuẩn thiết bị để thu thập các phương tiện mặt cắt ngang về nhiệt độ, DO, SC và pH của nước chảy trong các kênh hở.

Hướng dẫn này mô tả những thiết bị nên được sử dụng để thu thập các phương tiện mặt cắt ngang về nhiệt độ, DO, SC và pH của nước chảy trong các kênh hở.

Hướng dẫn này bao gồm các phương tiện mặt cắt ngang về nhiệt độ, DO, SC và pH của nước ngọt chảy trong các kênh hở.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6764, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese