TIÊU CHUẨN ASTM D6689

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6689

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2001, ngày 10 tháng 6 năm 2001

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 3 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  7
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D6689, Phiên bản 2001, ngày 10 tháng 6 năm 2001 – Hướng dẫn Tiêu chuẩn để Tối ưu hóa, Kiểm soát và Báo cáo Phương pháp Thử nghiệm Các điểm bất thường từ Nhiều Máy trạm trong Cùng một Tổ chức Phòng thí nghiệm

Hướng dẫn này mô tả một giao thức để tối ưu hóa, kiểm soát và báo cáo độ không đảm bảo của phương pháp thử nghiệm từ nhiều máy trạm trong cùng một tổ chức phòng thí nghiệm. Nó không áp dụng khi các phương pháp thử khác nhau, các dụng cụ khác nhau hoặc các bộ phận khác nhau của cùng một tổ chức phòng thí nghiệm hoạt động độc lập để xác nhận hoặc xác minh độ chính xác của một phép đo phân tích cụ thể.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6689, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese