TIÊU CHUẨN ASTM D6685

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6685

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2001, ngày 10 tháng 6 năm 2001

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  3
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D6685, Phiên bản 2001, ngày 10 tháng 6 năm 2001 – Hướng dẫn tiêu chuẩn để lựa chọn phương pháp thử cho vải được sử dụng cho bê tông đúc từ vải (FFC)

Hướng dẫn này liệt kê các tiêu chuẩn ASTM có sẵn để đánh giá thử nghiệm các loại vải được sử dụng để tạo thành bê tông cốt liệu mịn.

Hướng dẫn này xác định các phương pháp thử nghiệm có sẵn cho các nhà sản xuất, kỹ sư, tổ chức thử nghiệm và các bên liên quan khác.

Hướng dẫn này cung cấp danh sách các phương pháp thử nghiệm có thể được sử dụng bởi người đọc để xác định các đặc tính của vải được sử dụng để tạo thành bê tông cốt liệu mịn.

Hướng dẫn này không nhằm mục đích sử dụng để thiết lập các tiêu chí hoạt động, mà là hướng dẫn cho các hợp đồng mua và phát triển sản phẩm.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Hướng dẫn này cung cấp một bộ sưu tập thông tin có tổ chức hoặc một loạt các tùy chọn và không đề xuất một quá trình hành động cụ thể. Tài liệu này không thể thay thế giáo dục hoặc kinh nghiệm và nên được sử dụng cùng với đánh giá chuyên môn. Không phải tất cả các khía cạnh của hướng dẫn này đều có thể áp dụng trong mọi trường hợp. Tiêu chuẩn ASTM này không nhằm đại diện hoặc thay thế tiêu chuẩn chăm sóc mà trong đó phải đánh giá tính đầy đủ của một dịch vụ chuyên nghiệp nhất định, cũng như không nên áp dụng tiêu chuẩn này mà không xem xét đến nhiều khía cạnh độc đáo của dự án. Từ “Tiêu chuẩn” trong tiêu đề của tài liệu này chỉ có nghĩa là tài liệu đã được phê duyệt thông qua quá trình đồng thuận ASTM.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6685, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese