TIÊU CHUẨN ASTM D6596

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6596

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  10 tháng 12 năm 2000

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  7
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D6596, 10 tháng 12 năm 2000 – Thực hành tiêu chuẩn về khuếch đại và lưu trữ xăng và các vật liệu hydrocacbon liên quan

Thực hành này bao gồm hướng dẫn chung về quá trình ampul hóa và bảo quản xăng và các hỗn hợp hydrocacbon có liên quan được sử dụng làm chất chuẩn hiệu chuẩn hoặc vật liệu tham chiếu. Thực hành này đề cập đến các vật liệu, dung dịch hoặc hỗn hợp có thể chứa các thành phần dễ bay hơi. Thực hành này không nhằm giải quyết sự khuếch tán của chất lỏng có độ nhớt cao, vật liệu rắn ở nhiệt độ phòng hoặc vật liệu có tỷ lệ phần trăm khí hòa tan cao không thể xử lý được ở nhiệt độ làm mát hợp lý và ở áp suất khí quyển bình thường mà không làm thất thoát các thành phần dễ bay hơi này. .

Thực hành này có thể áp dụng cho các máy chiết rót và niêm phong ampule tự động cũng như các thiết bị chiết rót ampule bằng tay, chẳng hạn như pipet và thiết bị phân phối chất lỏng vận hành bằng tay.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6596, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese