TIÊU CHUẨN ASTM D6550

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6550

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 7 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  1 tháng 7 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  10
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D6550, Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 7 năm 2020 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để xác định hàm lượng olefin của khí gas bằng phương pháp sắc ký chất lỏng siêu tới hạn

Phương pháp thử này bao gồm việc xác định tổng lượng olefin trong xăng động cơ pha trộn và xăng pha trộn bằng phương pháp sắc ký chất lỏng siêu tới hạn (SFC). Kết quả được biểu thị theo phần trăm khối lượng olefin. Phạm vi làm việc của phương pháp là từ nồng độ dự kiến ​​là 1% theo khối lượng đến nồng độ dự kiến ​​là 25% theo tổng khối lượng olefin.

Phương pháp thử này có thể được sử dụng để phân tích các khí thương mại, bao gồm cả những chất có chứa các mức oxygenat khác nhau, chẳng hạn như metyl tert/ butyl ete (MTBE), diisopropyl ete (DIPE), metyl tert/ amyl ete (TAME) và etanol, không bị nhiễu.

CHÚ THÍCH 1 – Phương pháp thử này không được thiết kế để xác định tổng lượng chất bão hòa, chất thơm và oxygenat.

Phương pháp thử này bao gồm phần thiên vị tương đối dựa trên đánh giá độ chính xác của Thực hành D6708 giữa phần trăm khối lượng của Phương pháp thử D6550 và phần trăm thể tích của Phương pháp thử D1319 đối với tổng số olefin trong nhiên liệu động cơ đánh lửa như một Phương pháp thử D6550 có thể thay thế cho Phương pháp thử D1319 đối với các quy định của EPA Hoa Kỳ Báo cáo. Phương trình tương quan dẫn xuất của Thực hành D6708 chỉ áp dụng cho phạm vi kết quả thử nghiệm từ 0,53% đến 26,88% khối lượng theo báo cáo của Phương pháp thử nghiệm D6550.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

* Phần Tóm tắt các Thay đổi xuất hiện ở cuối tiêu chuẩn này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6550, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese