TIÊU CHUẨN ASTM D6387

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6387

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2019, ngày 1 tháng 1 năm 2019

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  5
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D6387, Phiên bản 2019, ngày 1 tháng 1 năm 2019 – CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA TIÊU CHUẨN THÀNH PHẦN CỦA TURPENTINE VÀ CÁC SẢN PHẨM LÃNH THỔ LIÊN QUAN BẰNG ĐỒ ÁN KHÍ CÔNG SUẤT

Phạm vi 1.1 Các phương pháp thử này mô tả việc xác định lượng α-pinen, β-pinen, dipenten, rượu terpene, và các hợp chất terpene khác trong nhựa thông và các sản phẩm terpene liên quan bằng sắc ký khí mao quản. Hai phương pháp để xác định lượng của các hợp chất terpene riêng lẻ là phương pháp “chất chuẩn nội” cho giá trị tuyệt đối và phương pháp “phần trăm diện tích” cho giá trị tương đối.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

CHÚ THÍCH 1 – Nhìn chung, phương pháp thử này cho độ lặp lại tuyệt vời nhưng chỉ có độ tái lập vừa phải. Sự khác biệt lớn hơn bình thường này là kết quả của sự đa dạng của các cột sắc ký khí (GC) và các biến số khác được sử dụng bởi những người tham gia. Các biến này, cùng với thành phần phức tạp của các sản phẩm thử nghiệm, cho phép một số công nhân tách các pic mà những người khác báo cáo là một pic; do đó, phương pháp thử nghiệm này cho độ chính xác tuyệt vời trong một phòng thí nghiệm nhất định trên một GC nhất định. Tuy nhiên, khi so sánh giữa phòng thí nghiệm với phòng thí nghiệm, điều cần thiết là các điều kiện vận hành GC phải được xác định chặt chẽ.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6387, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese