TIÊU CHUẨN ASTM D5863

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D5863

astm logo - TIÊU CHUẨN ASTM D5863

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Bản sửa đổi 00A, ngày 10 tháng 11 năm 2002

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  7
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D5863, Bản sửa đổi 00A, ngày 10 tháng 11 năm 2002 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để xác định niken, Vanadi, sắt và natri trong dầu thô và nhiên liệu dư bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Các phương pháp thử này bao gồm việc xác định niken, vanadi, sắt và natri trong dầu thô và nhiên liệu còn lại bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (AAS). Hai phương pháp thử nghiệm khác nhau được trình bày.

Phương pháp Kiểm tra A, Phần 7–13—Flame AAS được sử dụng để phân tích một mẫu được phân hủy bằng axit để xác định tổng Ni, V và Fe.

Phương pháp kiểm tra B, Phần 14–19—Flame AAS được sử dụng để phân tích mẫu được pha loãng bằng dung môi hữu cơ để xác định Ni, V và Na. Phương pháp thử nghiệm này sử dụng các kim loại hòa tan trong dầu để hiệu chuẩn nhằm xác định các kim loại hòa tan và không nhằm mục đích xác định định lượng cũng như không phát hiện các hạt không hòa tan. Do đó, phương pháp thử này có thể đánh giá thấp hàm lượng kim loại, đặc biệt là natri, hiện diện dưới dạng muối natri vô cơ.

Các khoảng nồng độ được đề cập trong các phương pháp thử này được xác định bằng độ nhạy của dụng cụ, lượng mẫu lấy để phân tích và thể tích pha loãng. Một tuyên bố cụ thể được đưa ra trong Chú giải 1.

Đối với mỗi phần tử, mỗi phương pháp thử nghiệm có độ chính xác riêng biệt. Người sử dụng có thể chọn phương pháp thử thích hợp dựa trên độ chính xác cần thiết cho phân tích cụ thể.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Các tuyên bố cảnh báo cụ thể được đưa ra trong 7.1, 8.2, 8.5, 10.2, 10.4 và 15.1.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D5863, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ASTM D5863

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese