TIÊU CHUẨN ASTM D5779/D5779M + RL

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D5779/D5779M + RL

astm logo - TIÊU CHUẨN ASTM D5779/D5779M + RL

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2014, ngày 15 tháng 1 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 1 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:
 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  0
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D5779 / D5779M + RL, Phiên bản 2014, ngày 15 tháng 1 năm 2014 – PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA TIÊU CHUẨN ĐỂ XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC RAPID CỤ THỂ CỦA VẬT LIỆU ROCK VÀ MANMADE ĐỂ KIỂM SOÁT LỖI – BAO GỒM TIÊU CHUẨN + REDLINE (PDF)

Hiện không có bản tóm tắt nào cho tài liệu này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D5779/D5779M + RL, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ASTM D5779/D5779M + RL

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese