TIÊU CHUẨN ASTM D5348

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D5348

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1995, ngày 15 tháng 5 năm 1995

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  3
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D5348, Phiên bản 1995, ngày 15 tháng 5 năm 1995 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để xác định độ ẩm của dầu sulfo hóa và sulfat hóa bằng cách chưng cất với Xylene

Phương pháp thử này bao gồm việc xác định lượng nước tồn tại trong mẫu dầu đã sulfo hóa hoặc sulfat hóa, hoặc cả hai, bằng cách chưng cất mẫu với dung môi dễ bay hơi. Phương pháp thử chỉ áp dụng cho các loại dầu đã sulfo hóa và sulfat hóa không chứa các chất sau: axit khoáng, axit sulfonic tự do, hoặc este axit sulfuric tự do; hoặc hydroxit kiềm, cacbonat hoặc axetat: hoặc rượu, glyxerin, dietylen glycol, axeton, hoặc các hợp chất dễ bay hơi có thể trộn lẫn trong nước khác. Phương pháp thử này có nguồn gốc từ Phương pháp thử D500, Phần 4 đến Phần 9.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị được cho trong ngoặc đơn chỉ được cung cấp để làm thông tin.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D5348, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese