TIÊU CHUẨN ASTM D4948

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D4948

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1989, ngày 26 tháng 5 năm 1989

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  2
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D4948, Phiên bản 1989, ngày 26 tháng 5 năm 1989 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để xác định lớp trên tách khỏi chất lỏng nhớt

Phương pháp thử này bao gồm việc xác định lượng chất lỏng được tách ra làm lớp trên trong khoảng thời gian 24 giờ từ các dung dịch nhớt hoặc chất phân tán có chứa chất rắn phân tán như sơn, men, sơn mài màu, chất kết dính, chất đánh bóng và các vật liệu tương tự khác.

CHÚ THÍCH 1: Lượng chất lỏng trong suốt tách ra trong quá trình thử nghiệm này là một trong những tiêu chí trong Khuyến nghị của Liên hợp quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm2 về việc xếp các chất lỏng nhớt dễ cháy vào các nhóm đóng gói liên quan đến điểm chớp cháy (Xem 4.1).

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị cho trong ngoặc là chỉ thông tin.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D4948, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese