TIÊU CHUẨN ASTM D4946

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D4946

astm logo - TIÊU CHUẨN ASTM D4946

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 89, tháng 10 năm 1990

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  2
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D4946, Phiên bản thứ 89, tháng 10 năm 1990 – Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho khả năng chống chặn của sơn kiến ​​trúc

Phương pháp thử nghiệm này bao gồm một quy trình cấp tốc để đánh giá khả năng chống chặn trực diện của sơn bán hàng trong giao dịch. Điều này không được nhầm lẫn với Phương pháp thử nghiệm độ bền chặn D3003, liên quan đến việc ngăn chặn các lớp phủ công nghiệp trên nền kim loại, cũng như với Phương pháp thử nghiệm D2793 liên quan cụ thể đến lớp hoàn thiện sản phẩm gỗ và báo cáo kết quả trên cơ sở đạt yêu cầu hoặc không đạt yêu cầu, đúng hơn so với mức độ ngăn chặn như trong phương pháp thử nghiệm này.

Các giá trị nêu trong đơn vị đo lường SI được coi là giá trị chuẩn. Các giá trị cho trong ngoặc là chỉ thông tin.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D4946, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ASTM D4946

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese