TIÊU CHUẨN ASTM D4849

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D4849

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 5 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  12
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D4849, Phiên bản 2020, ngày 15 tháng 5 năm 2020 – Thuật ngữ tiêu chuẩn liên quan đến sợi và sợi

Tiêu chuẩn này là tập hợp các thuật ngữ được phát triển bởi Ủy ban D13.58 về Sợi và Sợi.

Thuật ngữ này, hầu hết là định nghĩa, chỉ dành riêng cho các loại xơ và sợi được sử dụng trong ngành dệt may. Các thuật ngữ được hiểu chung hoặc được định nghĩa đầy đủ trong các nguồn sẵn có khác không được bao gồm.

Tiểu ban D13.58 có trách nhiệm pháp lý đối với mọi mục trong tiêu chuẩn này. Các tiêu chuẩn trong đó các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng được liệt kê theo số sau định nghĩa. Không thể thay đổi từ ngữ của một bài dự thi nếu không có sự chấp thuận của tiểu ban 13,58. Mọi thay đổi được tiểu ban và ủy ban chính phê duyệt sau đó sẽ được chuyển đến tiểu ban D13.92 về Thuật ngữ để có những thay đổi hoặc bổ sung tiếp theo cho Thuật ngữ D123.

Tiêu chuẩn thuật ngữ này không bao gồm tất cả các thuật ngữ thuộc thẩm quyền của Tiểu ban D13.58. Các tiêu chuẩn thuật ngữ khác thuộc thẩm quyền của Tiểu ban D13.58 là D3888, D4466 và D4848.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D4849, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese