TIÊU CHUẨN ASTM D4799/D4799M + RL

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D4799/D4799M + RL

astm logo - TIÊU CHUẨN ASTM D4799/D4799M + RL

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2017, ngày 1 tháng 6 năm 2017

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 6 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:
 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  0
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D4799 / D4799M + RL, Phiên bản 2017, ngày 1 tháng 6 năm 2017 – TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH ĐỐI VỚI ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC KIỂM TRA THỜI TIẾT CHÍNH XÁC ĐỐI VỚI CÁC VẬT LIỆU BITUMINOUS (FLUORESCENT UV, PHUN NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU HÒA) – BAO GỒM TIÊU CHUẨN + REDLINE (PDF)

Hiện không có bản tóm tắt nào cho tài liệu này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D4799/D4799M + RL, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ASTM D4799/D4799M + RL

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese