TIÊU CHUẨN ASTM D4692

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D4692

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2001, ngày 10 tháng 6 năm 2001

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D4692, Phiên bản 2001, ngày 10 tháng 6 năm 2001 – Thực hành tiêu chuẩn để tính toán và điều chỉnh muối tỷ lệ sunfat (CaSO4, SrSO4 và BaSO4) cho thẩm thấu ngược và lọc nano

Thực hành này bao gồm việc tính toán và điều chỉnh canxi, stronti và bari sulfat cho dòng cô đặc của hệ thống lọc thẩm thấu ngược hoặc lọc nano. Các tính toán được sử dụng để xác định nhu cầu kiểm soát quy mô trong vận hành và thiết kế các hệ thống lọc thẩm thấu ngược và lọc nano. Thực hành này có thể áp dụng cho tất cả các loại thiết bị thẩm thấu ngược (hình ống, dây quấn xoắn ốc và sợi rỗng) và thiết bị lọc nano.

Cách làm này có thể áp dụng cho cả vùng nước lợ và nước biển.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D4692, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese