TIÊU CHUẨN ASTM D4563

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D4563

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2002, ngày 10 tháng 1 năm 2002

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D4563, Phiên bản 2002, ngày 10 tháng 1 năm 2002 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để xác định bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử của Titanium Dioxide Hàm lượng chất màu được thu hồi từ toàn bộ sơn

Phương pháp thử nghiệm này bao gồm phân tích độ hấp thụ nguyên tử (AA) của hàm lượng titan điôxít trong bột màu thu hồi từ sơn toàn bộ. Nó có thể áp dụng cho các tình huống kiểm soát chất lượng trong đó cùng một loại sản phẩm được phân tích nhiều lần.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Các tuyên bố về nguy cơ cụ thể được nêu trong Phần 7.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D4563, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese