TIÊU CHUẨN ASTM D449/D449M

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D449/D449M

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, tháng 1 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2021

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  2
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Đúng

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D449 / D449M, Tái bản lần thứ 3, tháng 1 năm 2014 – Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho nhựa đường được sử dụng trong chống thấm và chống thấm

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm ba loại nhựa đường thích hợp để sử dụng làm lớp phủ trong chống ẩm; hoặc làm xi măng mài hoặc quét trong việc xây dựng hệ thống chống thấm màng bằng nỉ phù hợp với Đặc điểm kỹ thuật D226 / D226M; vải phù hợp với Đặc điểm kỹ thuật D173 / D173M hoặc D1668 / D1668M (các loại nhựa đường); Tấm lót thủy tinh tẩm nhựa đường phù hợp với Đặc điểm kỹ thuật D2178 / D2178M; và với lớp sơn lót phù hợp với Đặc điểm kỹ thuật D41 / D41M.

Các giá trị được nêu bằng đơn vị SI hoặc đơn vị inch-pound phải được coi là tiêu chuẩn riêng biệt. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống có thể không phải là giá trị tương đương chính xác; do đó, mỗi hệ thống nên được sử dụng độc lập với hệ thống kia. Việc kết hợp các giá trị từ hai hệ thống có thể dẫn đến sự không phù hợp với tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D449/D449M, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese