TIÊU CHUẨN ASTM D4466

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D4466

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2002, ngày 10 tháng 1 năm 2002

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D4466, Phiên bản 2002, ngày 10 tháng 1 năm 2002 – Thuật ngữ tiêu chuẩn liên quan đến sợi dệt đa thành phần

Các polyme nhân tạo có thể được kết hợp trong quá trình sản xuất, hoặc các polyme tự nhiên có thể được hình thành trong quá trình tăng trưởng, để tạo ra các sợi đa thành phần có các tính chất đặc biệt như khả năng nhuộm chéo, độ co khác biệt hoặc dạng khối. Tiêu chuẩn này bao gồm các thuật ngữ có thể được sử dụng để mô tả sự sắp xếp vật lý của các thành phần của các loại sợi như vậy. Sơ đồ trong Phụ lục A1 cung cấp hướng dẫn giải thích thuật ngữ được sử dụng để mô tả sợi hai và ba thành phần, nhưng không nhằm hạn chế. Một số ví dụ về cách sử dụng được đưa ra trong Phụ lục A2, và một danh mục tài liệu liên quan được đưa ra trong Phụ lục X1.

Để biết định nghĩa của các thuật ngữ dệt khác, hãy tham khảo Thuật ngữ D123.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D4466, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese