TIÊU CHUẨN ASTM D387

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D387

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tháng 6 năm 2000

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  5
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Đúng

ASTM D387, Tháng 6 năm 2000 – Phương pháp thử tiêu chuẩn cho màu sắc và độ bền của sắc tố màu bằng máy đánh bóng cơ học

Phương pháp thử này nhằm mục đích sử dụng để so sánh màu sắc và độ bền của chất màu cần thử nghiệm với chất chuẩn đối chứng cùng loại và cùng cấp.

Phương pháp thử này không áp dụng cho các chất màu trắng.

CHÚ THÍCH 1 – Phương pháp thử D3022 tương tự như phương pháp thử này, nhưng nó sử dụng máy nghiền cát nhỏ thay vì máy nghiền cơ học, để phân tán sắc tố màu.

CHÚ THÍCH 2 – Phương pháp thử D332 và Phương pháp thử D2745 tương tự như phương pháp thử này, nhưng chúng được thiết kế để sử dụng với các chất màu trắng, thay vì các chất màu sắc.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI là đơn vị đo lường được ưu tiên. Các giá trị cho trong ngoặc là chỉ thông tin.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Các tuyên bố về nguy cơ cụ thể được nêu trong Phần 8.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D387, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese