TIÊU CHUẨN ASTM D3634

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D3634

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 5 năm 1999

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  3
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Đúng

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D3634, Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 5 năm 1999 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để theo dõi ion clorua trong chất làm mát động cơ

Phương pháp thử nghiệm này bao gồm việc xác định ion clorua trong chất làm mát động cơ nằm trong khoảng từ 5 đến 200 ppm với sự có mặt của mercaptobenzothiazole đến 0,6% trọng lượng.

Các vật liệu khác phản ứng với ion bạc sẽ cản trở.

Clorua trong chất làm mát động cơ có chứa aryltriazole thay vì mercaptobenzothiazole có thể được xác định trực tiếp bằng phương pháp thử nghiệm này mà không cần xử lý trước với hydrogen peroxide.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Các tuyên bố về các nguy cơ cụ thể được nêu trong Phần 7.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D3634, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese