TIÊU CHUẨN ASTM D3612

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D3612

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2002, ngày 10 tháng 10 năm 2002

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D3612, Phiên bản 2002, ngày 10 tháng 10 năm 2002 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để phân tích khí hòa tan trong dầu cách điện bằng sắc ký khí

Phương pháp thử nghiệm này bao gồm ba quy trình khai thác và đo lường các khí hòa tan trong dầu cách điện có độ nhớt từ 20 cSt (100 SUS) trở xuống ở 40 ° C (104 ° F), đồng thời xác định và xác định các khí thành phần riêng lẻ được chiết xuất. . Các phương pháp khác đã được sử dụng để thực hiện phân tích này.

Các khí thành phần riêng lẻ có thể được xác định và xác định bao gồm:

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Đối với các tuyên bố cảnh báo cụ thể, xem 6.1.8, 30.2.2 và 30.3.1.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D3612, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese