TIÊU CHUẨN ASTM D3598

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D3598

astm logo - TIÊU CHUẨN ASTM D3598

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1989, ngày 26 tháng 5 năm 1989

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  3
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D3598, Phiên bản 1989, ngày 26 tháng 5 năm 1989 – Phương pháp thử tiêu chuẩn cho Citrate trong chất tẩy rửa tổng hợp

Phương pháp thử này bao gồm việc xác định citrat bằng enzym trong cả chất tẩy rửa tổng hợp lỏng và rắn. Phương pháp thử có thể áp dụng cho hầu hết các chất tẩy rửa có chứa xitrat ở nồng độ tối thiểu xấp xỉ 5% (1-8) .2

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu có sẵn cho thuốc thử và vật liệu. Xem lại chúng để biết các mối nguy hiểm trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D3598, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ASTM D3598

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese