TIÊU CHUẨN ASTM D2645

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D2645

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2007, ngày 1 tháng 1 năm 2007

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  3
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D2645, Phiên bản 2007, ngày 1 tháng 1 năm 2007 – Dung sai tiêu chuẩn cho sợi kéo trên hệ thống bông hoặc sợi xấu nhất

Các dung sai này có thể áp dụng cho tất cả các loại sợi được kéo thành sợi bông hoặc hệ thống dệt thô, đã chải thô hoặc chải kỹ, và được cấu tạo từ bất kỳ loại sợi nào hoặc hỗn hợp sợi nào, ngoại trừ sợi lốp bông và sợi mới hoặc sợi lạ.

Các dung sai này chỉ áp dụng cho các loại sợi lấy từ các kiện hàng, không áp dụng cho các loại sợi lấy từ các loại vải màu xám hoặc vải đã qua xử lý.

CHÚ THÍCH 1: Đối với dung sai đối với các loại sợi kéo thành sợi khác, xem Dung sai D2644, Phương pháp D179 và D738, và Thông số kỹ thuật D541 và D681.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D2645, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese