TIÊU CHUẨN ASTM D2612

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D2612

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 5 năm 1999

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  5
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D2612, Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 5 năm 1999 – Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho sự kết dính của sợi trong mảnh và trên (Thử nghiệm tĩnh)

Phương pháp thử này mô tả phép đo độ dính kết của sợi là lực cần thiết để gây ra sự kéo dài ban đầu trong một bó sợi ở cúi và đầu. Lực dính quan sát được cần thiết để tách các sợi được chuyển thành độ bền kết dính dựa trên mật độ tuyến tính của mẫu.

CHÚ THÍCH 1: Để xác định độ dính kết của sợi quang trong các thử nghiệm động, hãy tham khảo Phương pháp thử D4120.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Đơn vị Inch-pound chỉ xuất hiện trong ngoặc đơn để cung cấp thông tin.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D2612, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese