TIÊU CHUẨN ASTM D2105

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D2105

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2001, ngày 10 tháng 6 năm 2001

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  6
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D2105, Phiên bản 2001, ngày 10 tháng 6 năm 2001 – Phương pháp thử tiêu chuẩn cho các tính chất kéo dọc của ống và ống “sợi thủy tinh” (Glass-Fiber- Reinforced Thermosetting-Resin)

Phương pháp thử nghiệm này bao gồm việc xác định các đặc tính kéo dọc so sánh của ống sợi thủy tinh khi thử nghiệm trong các điều kiện tiền xử lý, nhiệt độ và tốc độ máy thử nghiệm xác định. Cả ống nhựa nhiệt rắn gia cố bằng sợi thủy tinh (RTRP) và ống vữa polyme gia cố bằng sợi thủy tinh (RPMP) đều là ống bằng sợi thủy tinh.

CHÚ THÍCH 1: Đối với mục đích của tiêu chuẩn này, polyme không bao gồm polyme tự nhiên.

Phương pháp thử nghiệm này thường được giới hạn ở đường kính ống 6 inch (150 mm) hoặc nhỏ hơn. Các kích thước lớn hơn có thể được thử nghiệm nếu có sẵn thiết bị cần thiết.

Các giá trị được nêu bằng đơn vị inch-pound được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị được đưa ra trong ngoặc đơn chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn, sức khỏe và môi trường thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

CHÚ THÍCH 2 – Không có tiêu chuẩn ISO nào tương đương với tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D2105, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese