TIÊU CHUẨN ASTM D2023

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D2023

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1989, ngày 26 tháng 5 năm 1989

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  3
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D2023, Phiên bản 1989, ngày 26 tháng 5 năm 1989 – Phương pháp thử tiêu chuẩn phân tích natri Toluene Sulfonate trong chất tẩy rửa

Phương pháp thử này bao gồm việc phân tích hàm lượng natri toluen sulfonat (NaTS) biểu kiến ​​của chất tẩy rửa.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Có sẵn các tờ Dữ liệu An toàn Vật liệu cho thuốc thử và vật liệu. Xem lại chúng để biết các mối nguy hiểm trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D2023, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese