TIÊU CHUẨN ASTM D1338

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D1338

astm logo - TIÊU CHUẨN ASTM D1338

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 10 năm 1999

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  3
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Đúng

ASTM D1338, Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 10 năm 1999 – Thực hành tiêu chuẩn cho tuổi thọ làm việc của chất kết dính lỏng hoặc dán theo tính nhất quán và độ bền của liên kết

Thực hành này bao gồm hai quy trình áp dụng cho tất cả các chất kết dính có tuổi thọ làm việc tương đối ngắn. Nó nhằm mục đích xác định xem tuổi thọ làm việc có phù hợp với tuổi thọ làm việc quy định tối thiểu của chất kết dính được yêu cầu bằng các thử nghiệm độ đặc hoặc bằng thử nghiệm độ bền của liên kết hay không hoặc bằng cả hai.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị cho trong ngoặc là chỉ thông tin.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D1338, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ASTM D1338

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese