TIÊU CHUẨN ASTM D1123

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D1123

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 5 năm 1999

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  5
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Đúng

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D1123, Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 5 năm 1999 – Phương pháp thử tiêu chuẩn đối với nước trong dung dịch làm mát động cơ cô đặc bằng phương pháp thuốc thử Karl Fischer

Các phương pháp thử này bao gồm việc xác định nước có trong dung dịch cô đặc làm mát gốc glycol mới hoặc chưa sử dụng bằng cách sử dụng thủ công (Phương pháp thử A) hoặc quy trình máy chuẩn độ coulometric tự động (Phương pháp thử B).

Nhiều hợp chất cacbonyl phản ứng chậm với thuốc thử Fischer, gây ra điểm cuối mờ dần và dẫn đến kết quả cao. Quy trình thuốc thử Fischer sửa đổi được đưa vào để giảm thiểu các phản ứng gây nhiễu và không mong muốn này.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này, nếu có. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Để biết các tuyên bố về nguy cơ cụ thể, hãy xem Phần 8 và 16.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D1123, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese