TIÊU CHUẨN ASTM C765

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM C765

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1997, ngày 10 tháng 7 năm 1997

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  2
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM C765, Phiên bản 1997, ngày 10 tháng 7 năm 1997 – Phương pháp thử tiêu chuẩn cho tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp của chất bịt kín băng định hình sẵn

Phương pháp thử nghiệm này bao gồm một quy trình trong phòng thí nghiệm để kiểm tra tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp của keo dán băng định hình sẵn.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị trong ngoặc đơn chỉ dành cho thông tin.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM C765, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese