TIÊU CHUẨN ASTM C476

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM C476

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 6 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 6 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Đúng

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM C476, Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 6 năm 2020 – Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho vữa xây dựng

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm hai loại vữa, vữa mịn và vữa thô, để sử dụng trong việc xây dựng các kết cấu xây. Mỗi loại (mịn và thô) được phân loại thêm thành vữa thông thường (yêu cầu cố kết cơ học bằng cách tạo vũng hoặc rung khi đặt) và vữa tự đông kết (không yêu cầu cố kết cơ học khi thi công). Keo chà ron thông thường được chỉ định bởi (1) tỷ lệ hoặc (2) yêu cầu về sức mạnh. Vữa tự đông kết được quy định theo yêu cầu cường độ.

Văn bản của đặc điểm kỹ thuật này đề cập đến các ghi chú và chú thích cung cấp tài liệu giải thích. Những ghi chú và chú thích này (không bao gồm những ghi chú trong bảng và hình vẽ) sẽ không được coi là yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Các giá trị được nêu bằng đơn vị inch-pound được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị được đưa ra trong ngoặc đơn là các chuyển đổi toán học sang đơn vị SI chỉ được cung cấp cho thông tin và không được coi là tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

* Phần Tóm tắt các Thay đổi xuất hiện ở cuối tiêu chuẩn này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM C476, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese