TIÊU CHUẨN ASTM C296/C296M

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM C296/C296M

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tháng 3 năm 2010

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM C296 / C296M, Tháng 3 năm 2010 – Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống áp lực amiăng-xi măng

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm ống áp lực amiăng-xi măng để sử dụng trong các đường dây cung cấp và hệ thống phân phối dẫn nước dưới áp lực. Đặc điểm kỹ thuật cũng bao gồm ống áp lực amiăng-xi măng để sử dụng trong hệ thống đường ống lực lượng cống dẫn nước thải dưới áp lực.

Văn bản của tiêu chuẩn này viện dẫn các ghi chú và chú thích cung cấp tài liệu giải thích. Những ghi chú và chú thích đó (không bao gồm những ghi chú trong bảng và hình vẽ) sẽ không được coi là yêu cầu của tiêu chuẩn.

Các giá trị được nêu bằng đơn vị SI hoặc đơn vị inch-pound phải được coi là tiêu chuẩn riêng biệt. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống có thể không phải là giá trị tương đương chính xác; do đó, mỗi hệ thống sẽ được sử dụng độc lập với hệ thống kia. Việc kết hợp các giá trị từ hai hệ thống có thể dẫn đến sự không phù hợp với tiêu chuẩn.

Cảnh báo—Sử sinh bụi amiăng rất nguy hiểm. Amiăng và các sản phẩm từ amiăng có những nguy cơ về sức khỏe đã được chứng minh cho người sử dụng và cho những người mà họ tiếp xúc. Ngoài các biện pháp phòng ngừa khác, khi làm việc với các sản phẩm amiăng, hãy hạn chế tối đa bụi gây ra. Để biết thông tin về việc sử dụng an toàn amiăng trắng, hãy tham khảo “Sử dụng an toàn amiăng trắng: Sổ tay hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát.”2

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

2 Có sẵn từ Viện Amiăng, http://www.chrysotile.com/en/sr_use/ manual.htm.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM C296/C296M, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese