TIÊU CHUẨN ASTM C1436

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM C1436

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2013, ngày 1 tháng 10 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  01 tháng 10 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  2
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM C1436, Phiên bản 2013, ngày 1 tháng 10 năm 2013 – Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho vật liệu bê tông phun

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm các vật liệu để sử dụng trong hỗn hợp bê tông cốt thép thủy lực được đặt bằng cách phun. Nó không bao gồm việc trộn, đặt, đóng rắn hoặc bảo vệ bê tông được đặt bằng cách phun.

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm các vật liệu cho cả công nghệ phun trộn hỗn hợp ướt và hỗn hợp khô.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

* Phần Tóm tắt các Thay đổi xuất hiện ở cuối tiêu chuẩn này

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM C1436, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese