TIÊU CHUẨN ASTM C1210

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM C1210

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2018, ngày 1 tháng 11 năm 2018

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 11 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  6
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM C1210, Phiên bản 2018, ngày 1 tháng 11 năm 2018 – Hướng dẫn Tiêu chuẩn để Thiết lập Chương trình Kiểm soát Chất lượng Hệ thống Đo lường cho các Phòng thí nghiệm Hóa học Phân tích Trong Ngành Công nghiệp Hạt nhân

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn để thiết lập và duy trì chương trình kiểm soát chất lượng hệ thống đo lường. Hướng dẫn được cung cấp để xem xét chương trình chung, chuẩn bị mẫu kiểm soát chất lượng, phân tích mẫu kiểm soát chất lượng, phân tích dữ liệu kiểm soát chất lượng, trình độ chuyên viên phân tích, hiệu chuẩn hệ thống đo lường, chấp nhận phương pháp đo lường và bảo trì hệ thống đo lường.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM C1210, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese